Check-in date
Rooms
Check-out date
Adults

GDPR

GDPR

GDPR

Adatkezelési tájékoztató

a CPI Hotels Hungary Kft. vendégei számára

A jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Ön személyes adatainak a CPI Hotels Hungary Kft. (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 5-7.; cégjegyzékszám:
Cg. 01 09 191857; a továbbiakban: CPI Hotels) általi kezeléséről a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban.

A CPI Hotels-t a magyarországi piacon  a Mamaison Hotels & Residences és a Starlight Suiten hotelek képviselik.

 

 1. Mely személyes adatai kerülnek kezelésre?

 

Az alábbi táblázat összefoglalja a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelések célját, jogalapját és a személyes adatok kezelésének időtartamát.

 

Az adatkezelés célja

 

A kezelt adatok köre

 

Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama[1]
Az elszállásolásra irányuló szerződés teljesítése

(pl.: foglalások és megrendelések kezelése, az elszállásolásra, étkezésre és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötése és teljesítése)

Személyazonosító és kapcsolattartási adatok: (i) teljes név, (ii) állandó lakcím, és ha értelmezhető (iii) telefonszám, és (iv) e-mail cím

 

A tartózkodás céljára, illetve arra vonatkozó információ, hogy a vendégre gyógyfürdővel és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos költségek nem terhelhetőek

 

Forgalmi rendszám (a hotel parkolóját igénybevevő vendégek esetén)

 

Az igénybe vett szolgáltatások köre, valamint a szolgáltatásokért való fizetés módja (nem készpénzes fizetés esetén a bankszámlaszám vagy a bankkártya adatai (kártyatulajdonos neve, kártya száma, érvényesség dátuma, biztonsági kód)

 

A hűségprogramban való tagságra vonatkozó adatok

 

Szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk b) pont)

Az elévülési idő (a szerződés megszűnésétől számított 5 év).
Híreket és kedvezményes ajánlatokat tartalmazó direkt marketing és reklám üzenetek küldése[2]E-mail cím

 

 

 

Hozzájárulás

(GDPR 6. cikk a) pont,

 

valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése)

A hozzájárulás visszavonásáig.
Név és a tartózkodásra vonatkozó adatokAz adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont)
Elégedettségi kérdőívek küldése és kiértékelése: annak felmérésére, hogy Ön mennyire elégedett a szolgáltatásainkkal és a szolgáltatásaink fejlesztése érdekébenE-mail cím

 

Hozzájárulás

(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése)

 

A hozzájárulás visszavonásáig.

 

A kérdőívekben szereplő személyes adatok

 

Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont)

 

Az Ön tiltakozásáig vagy a kérdőívek kiértékeléséig (legfeljebb a hotelben való tartózkodástól számított 1 hónap).
A törvényi kötelezettségeink teljesítése a bizonylatok kapcsánAz adómegállapításhoz szükséges, valamint a számlákban szereplő személyes adatokAz adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

 

valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Az adómegállapításhoz szükséges adatok esetén 5 év, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok esetén 8 év.
A helyi idegenforgalmi adó fizetési kötelezettségünk teljesítéseTeljes név és lánykori név

 

Születési hely és idő

 

Állandó lakcím

 

Személyazonosító igazolvány vagy útlevél száma

 

Diákigazolvány száma (amennyiben rendelkezésre áll)

 

Tartózkodás célja

 

Aláírás

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

 

valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat képviselő-testületének 38/2010. (XII.21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

 

 

5 év.

 

A harmadik országokból érkező vendégek nyilvántartására vonatkozó kötelezettség teljesítése (Vendégkönyv)

2019. szeptember 1-ig

Teljes név (és korábbi név)

 

Születési hely és idő

 

Nem

 

Anyja neve

 

Állampolgárság

 

Utazási okmány azonosító száma

 

Vízum vagy tartózkodási engedély száma

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

 

valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és az ennek végrehajtásáról szóló 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet

A rögzítéstől számított 1 év
A vendégek nyilvántartására vonatkozó kötelezettség teljesítése

2019. szeptember 1-től

Teljes név (és korábbi név)

 

Születési hely és idő

 

Nem

 

Anyja neve

 

Állampolgárság

 

Utazási okmány azonosító száma

 

Érkezés és távozás napja

 

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

 

valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény

A rögzítéstől számított 1 év
Panaszkönyv vezetéseTeljes név

 

Lakcím

 

A panaszkönyvben Ön által megadott személyes adatok

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése

 

5 évi
A hotel által szervezett eseményeken fotók készítéseAz Önről készült fotóHozzájárulás (GDPR 6. cikk a) pont), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §

 

A vendégeket a rendezvényeken elhelyezett kamera piktogrammal előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy az eseményen fényképeket készítünk, továbbá a fényképészeink jól felismerhető módon megkülönböztethetőek.

Ezenfelül a hotel kizárólag a fő rendezvényterületen készít fényképeket, így a résztvevőknek lehetősége van azokon a területeken maradni, ahol nem készülnek fotók.

A fő rendezvényterületen való tartózkodással a résztvevők automatikusan hozzájárulnak a fényképek készítéséhez.

A hozzájárulás visszavonásáig.

 

 [1] Az adatkezelés időtartamának lejártával a személyes adatai mind papír alapon, mind elektronikus formában törlésre kerülnek.

[2] Vendégeink részére wi-fi hozzáférést biztosítunk. A vendégek választhatnak egy ingyenes, illetve egy fizetett csatlakozási opció közül. Amennyiben Ön az ingyenes hozzáférést választja, úgy előzetes tájékoztatást kap arról, hogy a CPI Hotels marketing célú üzenetek Önnek való megküldésére használja az Ön e-mail címét. Az ingyenes hozzáférés választásával Ön automatikusan hozzájárul az adatkezeléshez.

A cookie-kkal kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra: (https://www.cpihotels.com/cs/cookies/).

A szállodában üzemelő kamerákra a piktogrammok hívják fel a figyelmet, illetve bővebb információért kérjük forduljon a recepcióhoz.

 

 1. A jövőben esetlegesen kezelésre kerülő személyes adatok

 

Minden további, a jövőben felmerülő adatkezelés esetén az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni fogjuk az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről és az adatkezelés időtartamáról.

 

Ilyen további adatkezelés merülhet fel többek között vitás helyzetek esetén. A szolgáltatásainkkal kapcsolatosan egyelőre nem fordult elő jogvita, azonban amennyiben ilyen helyzet felmerülne, úgy a hotel részéről mindenképpen szükség lenne további, a szolgáltatásával összefüggő adatok kezelésére a jogvita tisztázása érdekében. Ezen adatok azonban kizárólag a hotel jogainak védelme érdekében kerülnének kezelésre.

Az előzőekhez hasonlóan a hotel részéről további adatok kezelése lehet szükséges nemfizetés vagy károkozás esetén.

 

A fentiekben kifejtett esetekben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont).

 

 1. Az adatszolgáltatás megtagadásának következményei

 

A szerződés teljesítéséhez vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok megtagadása esetén a hotel nem tud szállás-szolgáltatást biztosítani az Ön számára.

 

A szálloda étkezési és egyéb szolgáltatásai igénybevételével összefüggésben személyes adatok megadása nem szükséges, így ezen célból nem gyűjtünk és kezelünk személyes adatokat.

 

 1. A hozzájárulás visszavonása

 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását postai úton küldött levél formájában (CPI Hotels Hungary Kft., 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 5-7.), elektronikus levél útján (info@cpihotels.com) vagy a weboldalunkon (www.cpihotels.com) található űrlap kitöltése útján. (A cookie-k esetében a hozzájárulás visszavonható a böngésző beállítások módosításával is.)

A hozzájárulás visszavonása a visszavonó nyilatkozat CPI Hotels-hez való megérkezésének időpontjában hatályosul.

A GDPR alapján a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. További információért felveheti a kapcsolatot velünk az alábbi e-mail címen: dp.hu@cpihotels.com.

5. A személyes adatok forrása

 

Az általunk kezelt valamennyi személyes adat közvetlenül Öntől származik a szerződéses tárgyalások, valamint a szállás- és étkezési szolgáltatásokról való rendelkezés keretében.

 

Azokban az esetekben, amikor a foglalást más személy intézte az Ön nevében (üzleti út esetében tipikusan a munkáltató), az Ön alapvető személyazonosító és kapcsolattartási adatainak (így a teljes nevének, telefonszámának és e-mail címének) forrása ezen harmadik személy.

 

Abban az esetben, ha a foglalását egy online foglalási oldalon keresztül intézi, az Ön alapvető személyazonosító és kapcsolattartási adatait (így teljes nevét, telefonszámát és e-mail címét) ezen foglalási oldal továbbítja részünkre.

 

 1. Automatizált adatkezelés és döntéshozatal

 

Cégünk nem végez automatizált döntéshozatalnak minősülő tevékenységet, sem olyan automatizált adatkezelést, melynek eredményeképp bármilyen jogi vagy egyéb jelentős hatás érhetné Önt.

 

 1. Kinek kerülnek továbbításra adatok?

 A) Harmadik fél számára történő adattovábbítás

Cégünk az Ön adatait nem továbbítja harmadik személy számára, valamint nem is teszi az adatokat megismerhetővé. Ez alól kivételt képeznek az erre feljogosított hatóságok, melyek esetében az adattovábbítás jogszabályi kötelezettségünk (jellemzően a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján kezelünk adatokat).

B) Adatfeldolgozók

Bizonyos support tevékenységek ellátása érdekében cégünk adatfeldolgozókat vesz igénybe (marketing termékek küldésére, kommunikáció fejlesztésére és ajánlatok szegmentálására, internetes foglalás elérhetőségének biztosítására, cookiek feldolgozására). Ezen tevékenységek minden esetben kizárólag cégünk részére történnek, cégünk szabályai alapján. Az adatfeldolgozók kiválasztása során körültekintően vizsgáljuk megbízhatóságukat, szolgáltatásuk minőségét, valamint az adatfeldolgozással érintett adatok biztonságát. Az adatokat kizárólag az adatfeldolgozókkal kötött szerződés által meghatározottak szerint kezelik. A CPI Hotels és az adatfeldolgozók közötti szerződés az adatfeldolgozótól ugyanolyan szintű adatvédelmet vár el, mint amilyet a CPI Hotels biztosít. Kérelmére minden adatfeldolgozónk pontos elérhetőségéről, székhelyéről és tevékenységéről tájékoztatást adunk.

C) Harmadik országba való adattovábbítás

Adatfeldolgozóink és a feldolgozás helyszíne Csehországban, vagy más EU tagállamban van. Ezek mind elismert cégek, amelyek nemzetközi szállodai láncokhoz vagy hasonló hálózatokhoz tartoznak, globális szolgáltatást nyújtanak szállodák számára.

Az Adatvédelmi Pajzs Program rendelkezései a GDPR hatályba lépése után is érvényesek maradnak.

Semmilyen egyéb esetben nem továbbítunk adatokat az Európai Unión kívülre.

 1. Milyen módon garantálja személyes adatainak védelmét a CPI Hotels?

Minden személyt, aki a CPI Hotels alkalmazásában érintkezésbe kerül az Ön személyes adataival titoktartási kötelezettség terheli a személyes adatok és azok védelme érdekében alkalmazott biztonsági intézkedések tekintetében. Ezen titoktartási kötelezettség akkor is hatályban marad, ha az adatokat kezelő személy cégünkkel, illetve adatfeldolgozóival kötött szerződése a jövőben megszűnik.

 

 1. Az Önt megillető jogok

Az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok értelmében az alábbi jogosultságok illetik meg Önt:

 • Kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést amennyiben azokat cégünk kezeli. Ezen joga alapján az alábbi kérdésekben kérhet tájékoztatást a CPI Hotelstől.
  • Megerősítést kérhet abban a tekintetben, hogy a CPI Hotels kezeli-e személyes adatait vagy sem;
  • Hozzáférést kérhet ezen adatokhoz;
  • Tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljával kapcsolatban;
  • Tájékoztatást kérhet kezelt személyes adatainak típusáról;
  • Kérelmezheti, hogy a CPI Hotels ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott vagy tájékoztathat az Ön személyes adatairól;
  • Tájékoztatást kérhet az adatok megőrzésének idejéről, és a meghatározott idő okáról;
  • Kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,
  • Élhet a tiltakozás jogával, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6 cikk e) pontja (közérdekű vagy közhatalmi feladat végrehajtása) vagy f) pontja (adatkezelő jogos érdeke) ;
  • Amennyiben nem Ön nyújtja számunkra személyes adatait, tájékoztatást kérhet személyes adatainak forrásáról;
  • Tájékoztatást kérhet harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos biztonsági intézkedéseinkről;
  • Másolatot kérhet az Önt érintő személyes adatairól, amennyiben az nem sérti mások jogait.
 • Személyes adat helyesbítéséhez való jog: amennyiben bármilyen szempontból hibás, pontatlan vagy hiányos a kezelt személyes adat, a CPI Hotels a technikai kapacitásának mértéke szerint haladéktalanul helyesbíti azt.
 • Személyes adat törléséhez való jog: Ön kérheti személyes adatainak törlését amennyiben a GDPR ezt lehetővé teszi, pl. ha Ön visszavonta a hozzájárulását vagy tiltakozott az adatkezeléssel szemben, vagy az adatkezelés jogszerűtlen vagy a személyes adatok kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának teljesítéséhez. Ez a jogosultság nem terjed ki azon esetekre, ha az adatkezelés jogszabályi kötelezettségből fakad, illetve bizonyos más, a GDPR által rögzített esetben.
 • Személyes adatai kezelésének korlátozása: amennyiben a GDPR megengedi, kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, pl. ha Ön kétségbe vonja a személyes adat pontosságát, vagy tiltakozott az adatkezeléssel szemben.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Önnek jogában áll személyes adatait, illetve szerződését egy rendszerezett, általános használatú, gépi eszközzel olvasható formátumú adathordozón elkérni, vagy amennyiben technikailag lehetséges, azokat cégünk közvetlenül megküldi az Ön által meghatározott adatkezelőnek. Ennek feltétele, hogy automatizált módon kezeljük az Ön által számunkra biztosított személyes adatokat, és az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása; vagy az, hogy adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a Ön kérése alapján a szerződés előkészítéséhez szükséges.
 • Adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga: azon személyes adatai kezelésével kapcsolatban tiltakozhat, melyek kezelésének alapja jogos érdekünk, beleértve a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelést. Amennyiben nem tudjuk jogszabályi kötelezettséggel bizonyítani személyes adatai kezelésének szükségességét, illetve nem tudjuk alátámasztani, miszerint személyes adatainak kezelése a jogszabályok betartásához, védelméhez vagy gyakorlásához szükséges, úgy személyes adatainak kezelésével felhagyunk.
 • Hozzájárulás visszavonásának joga: Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását postai úton küldött levél formájában (CPI Hotels Hungary Kft., 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 5-7.), elektronikus levél útján (hu@cpihotels.com) vagy a weboldalunkon (www.cpihotels.com) található űrlap kitöltése útján. (A cookie-k esetében a hozzájárulás visszavonható a böngésző beállítások módosításával is.) A hozzájárulás visszavonása a visszavonó nyilatkozat CPI Hotels-hez való megérkezésének időpontjában hatályosul. A GDPR alapján a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Kizárólag automatizált adatkezelés alapján hozott döntés kizárásának joga: ide értendő a profilozás, illetve minden olyan automatizált adatkezelés és döntés, amely az Ön tekintetében jogi hatással bír, vagy más egyéb módon Önt jelentősen érinti, kivéve a GDPR által kifejezetten felsorolt, és fentebb említett eseteket.
 1. Felügyeleti hatóság és jogorvoslat

 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, vagy a Fővárosi Törvényszékhez nyújthat be keresetet.

 

Garantáljuk, hogy ezen eljárásokban a hatóságokkal együttműködünk.

11. Info text on the camera system situated on the premises of CPI Hotels, a.s.

 • The purpose of data processing is the protection of property and the improvement of personal safety.
 • The scope of the data processing is video recording by the camera system, not including sound recording.
 • Controller details: CPI Hotels, a.s., company ID: 47116757, with its registered office at Bečvářova 2081/14, 100 00 Prague 10.
 • Data processor used for this camera system: CPI Hotels, a.s.
 • The places of processing: the registered office of CPI Hotels, a.s., its offices at the address Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Prague and the following hotels incl. number of cameras:
Hotel Fortuna WestMrkvičkova 1091/2, 163 00 Praha, Řepy32
Hotel Imperial OstravaTyršova 1250/6, 702 00 Moravská Ostrava35
Clarion Hotel Prague Old TownHradební 768/9, 110 00 Praha, Staré Město8
Comfort Hotel OlomoucWolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc12
Buddha-Bar Hotel PragueJakubská 649/8, 110 00 Praha, Staré Město33
Spa Kur Hotel HarveyDlouhá 222/2, 351 01 Františkovy Lázně37
Grand Hotel Zlatý LevGutenbergova 126/3, 460 05 Liberec8
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn Labská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn13
Spa Kur Hotel PrahaRuská 27/12, 351 01 Františkovy Lázně18
Clarion Hotel České BudějovicePražská tř. 2306/14, 370 04 České Budějovice63
Clarion Hotel Prague CityTylovo náměstí 15/3, 120 00 Praha, Vinohrady12
Mamaison Residence BelgickáBelgická 318/12, 120 00 Praha, Vinohrady2
Clarion Congress Hotel OstravaZkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava, Zábřeh30
Hotel Černigov Hradec KrálovéRiegrovo náměstí 1494/4, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí12
Mamaison Hotel RiversideJanáčkovo nábřeží 1115/15, 150 00 Praha, Smíchov8
Comfort Hotel Prague City EastBečvářova 2081/14, 100 00 Praha 1068
Quality Hotel Ostrava CityHornopolní 3313/42, 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava26
Mamaison Residence Downtown PragueNa Rybníčku 1329/5, 120 00 Nové Město,Praha48
Quality Hotel Brno Exhibition CentreKřížkovského 30, 603 00 Brno49

 

 • Only law enforcement authorities or administrative authorities, for the purposes of infringement proceedings, may be the recipients of data from the camera system.
 • Cameras are located
 • in individual hotels: in the entrance and reception space, lobby/foyer, personnel entrance, supply input, corridors, entrance/exits, in the corridors, in the underground parking and/or in the parking lots outside the hotel, courtyard, handling space, access to conference and meeting rooms, access to fitness/wellness area (Clarion Hotels in Ostrava and Špindlerův Mlýn).
 • Recordings are kept for a period of one week – 7 days, after which time data will be automatically erased in so far as they will be overwritten by a new recording as the camera system operates on a loop system.
 • Camera mode: continuous (or motion detection).
 • In accordance with the legislation in force as regards personal data protection, you have the following rights:

–              the right to access your personal data that we process;

–              the right to correct your personal data if it is in any way incorrect, inaccurate or incomplete;

–              the right to request the erasure of your personal data or restriction of processing;

–              the right to object to the processing of your personal data;

–              In addition to the above, you also have the right to file a complaint with the supervisory authority, which is the Office for Personal Data Protection (in Czech: Úřad pro ochranu osobních údajů), which has its registered office at Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7.

If you have any queries or questions as regards the processing of your personal data, please write to us at any time at the address: CPI Hotels, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Prague or by e-mail at dp@cpihotels.com.

 

12. Elérhetőségeink

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük bármikor írjon nekünk címünkre (CPI Hotels Hungary Kft., 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 5-7), vagy keressen minket az dp.hu@cpihotels.com e-mail címen, illetve a www.cpihotels.com weboldalon található kapcsolattartási űrlap.